ОСББ може бути створене, в тому числі, для реконструкції будинку і подальшого його належного утримання

ОСББ є непідприємницьким товариством, яке відповідно до ч. 2 ст. 3 Господарського кодексу України здійснює господарську діяльність без мети одержання прибутку (некомерційна господарська діяльність), тобто є суб’єктом некомерційної господарської діяльності, спори за участю якого мають розглядатися в порядку господарського судочинства 

16 жовтня 2018 р. Велика Палата Верховного Суду розглянула у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу ОСББ «Реставратор 21» на постанову Одеського апеляційного господарського суду від 19 грудня 2017 р. та рішення Господарського суду Одеської області від 18 лютого 2016 р. у справі № 916/4625/15 (провадження № 12-149гс18) за позовом Одеської міської ради до ОСББ «Реставратор 21», Одеського міського управління юстиції в особі відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, легалізації громадських формувань Одеського міського управління юстиції, треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача: Виконавчий комітет Одеської міської ради, Приморська районна адміністрація, Департамент міського господарства Одеської міської ради, Комунальне підприємство «Житлово-комунальний сервіс «Порто-Франківський», про визнання недійсними рішення загальних зборів, статуту та скасування державної реєстрації юридичної особи.

Позовні вимоги було обґрунтовано тим, що:

  • перший відповідач є недієздатною та неправомочною юридичною особо;
  • багатоквартирний будинок знаходиться в непридатному для проживанні стані, а тому на власників житлових та нежитлових приміщень не розповсюджується дія Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку»;
  • позивача, як власника нежитлових приміщень першого поверху будинку, загальною площею 13 кв.м, не було належним чином повідомлено про час та місце проведення установчих зборів щодо створення ОСББ «Реставратор 21»;
  • відповідач не виконує функції щодо забезпечення належного утримання, експлуатації, реконструкції, реставрації, поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення майна багатоквартирного будинку.

КОМПАНІЯ «СЕРВІСНІ ТЕХНОЛОГІЇ» ПРОПОНУЄ ПОСЛУГУ : «ЕНЕРГЕТИЧНИЙ АУДИТ БУДІВЛІ»

Господарський суд Одеської області рішенням від 18 лютого 2016 р., залишеним без змін постановою апеляційного господарського суду, позов Одеської міської ради задовольнив та зробив висновок, що цей спір підвідомчий господарському суду, оскільки відсутні ознаки публічно – правового спору між сторонами.

ОСББ «Реставратор 21» звернулося з касаційною скаргою  та наполягало, що спір у справі не підлягає вирішенню в господарських судах України, оскільки ОСББ  не є суб’єктом корпоративних відносин.

У своїй постанові Велика Палата зазначила, що відповідно до ч. 1 ст. 4 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» в редакції, що діяла на час виникнення спірних правовідносин, об’єднання створюється для забезпечення і захисту прав його членів та дотримання їхніх обов’язків, належного утримання та використання неподільного і загального майна, забезпечення своєчасного надходження коштів для сплати всіх платежів, передбачених законодавством та статутними документами.

Відповідно до абз. 8 ч.  8 ст. 10 згаданого Закону до виключної компетенції загальних зборів членів об’єднання відноситься прийняття рішення про реконструкцію та ремонт будинку або про зведення господарських споруд.

Отже, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку могло бути створене, в тому числі, для здійснення діяльності щодо реконструкції будинку і подальшого його належного утримання. Тому не можна погодитися з посиланням судів попередніх інстанцій як на підставу задоволення позову на те, що будинок не використовується власниками за цільовим призначенням, в будинку фактично не існує квартир, відсутнє постачання комунальних послуг та на аварійний стан будинку, а такі обставини, зокрема, не є, відповідно до названого Закону, підставами для визнання недійсним рішення установчих зборів про створення ОСББ.

Велика Палата Верховного Суду не погодилася і з висновком судів попередніх інстанцій про те, що позов підлягає задоволенню через неможливість розмістити у законсервованому аварійному будинку будь-який офіс або облаштувати робоче місце для уповноваженої особи ОСББ з метою здійснення відповідної діяльності. Закон не містить вимоги про те, щоб місцезнаходження об’єднання співвласників багатоквартирного будинку збігалося з адресою такого будинку. Відповідно до ч. 1 ст. 1 Господарського процесуального кодексу України в редакції, що діяла на час звернення позивача з позовною заявою, суб’єкти, вказані у цій частині, мають право звертатися до господарського суду за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів.

Відповідно до ч. 2 ст. 4 ГПК України у чинній редакції суб’єкти, вказані у цій частині, мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів. Водночас ані рішення загальних зборів, ані статут, ані існування юридичної особи ОСББ «Реставратор 21» не порушує прав або правомірних інтересів позивача. Посилання позивача на те, що він як власник нежилих приміщень першого поверху будинку на порушення вимог закону не був належним чином повідомлений про час та місце проведення установчих зборів щодо створення ОСББ, може використовуватися для обґрунтування порушення права позивача на участь у створенні юридичної особи ОСББ, а не наявності правомірного інтересу у припиненні існування цієї юридичної особи.

КОМПАНІЯ «СЕРВІСНІ ТЕХНОЛОГІЇ» ПРОПОНУЄ ПОСЛУГУ : «ЕНЕРГЕТИЧНИЙ АУДИТ БУДІВЛІ»

Доводи ОСББ «Реставратор 21» у частині підвідомчості спору зводилися до того, що позивач не є учасником ОСББ «Реставратор 21», що ОСББ не є суб’єктом корпоративних відносин, а тому спір не можна вважати таким, що виник з корпоративних відносин.

Велика Палата Верховного Суду відхилила ці доводи, бо предметна юрисдикція господарських судів не обмежується справами у спорах, що виникають з корпоративних відносин; відповідно до ст. 1 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» ОСББ – юридична особа, створена власниками для сприяння використанню їхнього власного майна та управління, утримання і використання неподільного та загального майна, тобто ОСББ є непідприємницьким товариством, яке відповідно до ч. 2 ст. 3 ГПК України здійснює господарську діяльність без мети одержання прибутку (некомерційна господарська діяльність), тобто є суб’єктом некомерційної господарської діяльності.

Тому Велика Палата Верховного Суду вирішила, що суди розглянули спір із додержанням правил предметної та суб’єктної юрисдикції.

Рішення в ЄДРСР

Джерело: LexInform