Сертифікація енергетичної ефективності — вид енергетичного обстеження будівлі, під час якого здійснюється аналіз інформації щодо фактичних або проектних характеристик огороджувальних конструкцій та інженерних систем, оцінюється відповідність розрахункового рівня енергетичної ефективності встановленим мінімальним вимогам до енергетичної ефективності будівель та надаються рекомендації щодо підвищення рівня енергетичної ефективності будівель є технічно та економічно обґрунтованими.

Сертифікація енергетичної ефективності проводиться у відповідності до вимог Закону України «Про енергетичну ефективність будівель». Послуги надаються кваліфікованими фахівцями атестованими згідно вимог законодавства, які мають право на проведення сертифікації енергетичної ефективності (входять до переліку спеціалістів на сайті Держенергоефективності).

Виконуємо сертифікацію:

  • багатоквартирних житлових будинків ОСББ для участі у програмі «Енергодім» Фонду енергоефективності;
  • об’єктів будівництва (нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту), що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками;
  • громадських будівель та житлових будинків усіх форм власності;
  • будівель, в яких здійснюється термомодернізація, на яку надається державна підтримка та яка має наслідком досягнення класу енергетичної ефективності будівлі не нижче мінімальних вимог до енергетичної ефективності будівлі.

Фонд енергоефективності компенсує 70% вартості сертифікації енергетичної ефективності будівлі.

За результатами сертифікації складається сертифікат енергетичної ефективності будівлі.

Енергетичний сертифікат — електронний документ встановленої форми,який внесений в базу сертифікатів Держенергоефективності, в якому зазначено показники та клас енергетичної ефективності будівлі, наведені у встановленому законодавством порядку рекомендації щодо мінімізації втрат теплової енергії, а також інші відомості щодо будівлі.

Сертифікат енергетичної ефективності будівлі відображає таку інформацію:

Загальна інформація про будівлю, що за об’єкт, адреса, площі. Також на першій сторінці розміщена і основна інформація в енергетичному сертифікаті — це клас енергетичної ефективності будівлі – тобто наскільки раціонально будівля використовує енергетичні ресурси.

Технічна, описова частина енергосертифікату. Іде порівняння термічного опору по факту із значеннями із ДБН «Теплова ізоляція будівль», вказуються площі огороджувальних конструкцій та їхній склад. Щоб все це описати енергоаудитором перед складанням енергетичного сертифікату будівлі – проводиться енергетичне обстеження будівлі.

Енергетичні розрахунки відповідно до ДСТУ А.2.2-12 «Енергетична ефективність будівель» та наказі затвердженому в міністерстві юстицій України від 11.07.2018 «Про затвердження Методики визначення енергетичної ефективності будівель». Усі розрахунки в енергетичному сертифікаті (енергосертифікаті) відображають як питомі показники ефективності споживання енергії при фактичних умовах, так і при базовому споживанні за 3 роки.

Шляхи до зменшення споживання енергії на опалення, вентиляції, приготування гарячої води із зазначенням конкретних інвестицій, економії енергії та термін окупності.

Приклад сертифікату енергетичної ефективності будівлі

1
2
3
4
5
6
7
8